hướng dẫn kích hoạt đơn vị vận chuyển shopee, cài đặt vận chuyển

hướng dẫn kích hoạt đơn vị vận chuyển shopee, cài đặt vận chuyển

hướng dẫn kích hoạt đơn vị vận chuyển shopee, cài đặt vận chuyển

hướng dẫn kích hoạt đơn vị vận chuyển shopee, cài đặt vận chuyển

Cập nhật địa chỉ lấy hàng

Bạn cần phải nhập đầy đủ địa chỉ lấy hàng trong mục cài đặt shop để có thể kích hoạt đơn vị vận chuyển trên Shopee.

Bạn có thể truy cập nhanh bằng đường dẫn sau: Hướng dẫn cài đặt vận chuyển shopee

Sau đó tick chọn mục Đặt làm địa chỉ lấy hàng và Đặt làm địa chỉ trả hàng.

Kích hoạt đơn vị vận chuyển trên App Shopee

Để kích hoạt đơn vị vận chuyển cho Shop trên App Shopee bạn vào trang Tôi > Chọn Shop của Tôi > Chọn Cài đặt vận chuyển Shop > Bật nút bên phải để chọn

Kích hoạt đơn vị vận chuyển trên website

Truy cập vào kênh người bán tại  ĐÂY > Chọn mục Quản lý vận chuyển > Chọn cài đặt vận chuyển > Kích hoạt đơn vị vận chuyển bằng cách gạt nút xanh.

Lưu ý:

  • Shopee khuyến khích bạn kích hoạt tất cả đơn vị vận chuyển đang có trên để hỗ trợ tối đa khách hàng của bạn và đạt được doanh thu tốt nhất.
  • Khi Người bán kích hoạt một đơn vị vận chuyển mới, hệ thống sẽ có thể không tự động kích hoạt đơn vị vận chuyển này cho các sản phẩm trong Shop. Lúc này bạn phải tự mình bật đơn vị vận chuyển cho sản phẩm.
  • Khi Người bán tắt một đơn vị vận chuyển, hệ thống sẽ tự động tắt đơn vị vận chuyển này cho tất cả các sản phẩm trong Shop.